Av Alvar Svenson

Tidskriften Biblicum önskar sina läsare ett Gott Nytt år. Ett nytt år, ett oskrivet blad, vad ska där stå? Ja, vi vill gärna se in i framtiden. Det kan vi inte även om vi anstränger oss aldrig så mycket. Det finns t.o.m. framtidsforskning som ska ge service till företag som planerar, just för att komma först till framtiden. [0]

Tidskriften Biblicum kan i år ge ut sin 60:e årgång. Det är intressant på mer än ett sätt, egentligen är det ju inte så väldigt lång tid, men av ett människoliv en betydande del. Under de gångna 60 åren har det verkligen hunnit hända mycket inom kyrkan och hennes värld. Men Biblicum har hela tiden betonat det förblivande och bestående. Om man nu ser tillbaka och kanske ställer frågan, vad har då Biblicum åstadkommit med sitt arbete? Har det varit någon mening att ge ut denna lilla anspråkslösa tidskrift? En sak är säker, Herrens Ord sås inte ut fåfängt. Det betyder att det bär alltid frukt, sådan som Herren vill. Biblicum har under dessa år understött den kamp den stridande kyrkan fört, mot förnekelser och alla typer av villoläror. Det finns många tydliga bevis på det. Nu har Biblicum, tillsammans med Svenska Folkbibeln, gett ut en ny översättning av Nya testamentet. Glädjande nog har den blivit väl mottagen. Ett så stort arbete hade naturligtvis varit helt omöjligt utan våra understödjares trogna stöd och förbön. I detta första nummer -97 vill vi tacka er alla för det stödet som betytt så mycket för oss. Efter detta stora arbetes avslutning är det lätt att tänka, nu är allt gjort, nu har vi inte mer att göra! Så får vi aldrig tänka. Hade David Hedegård tänkt så efter sitt stora översättningsarbete, då hade vi inte fått en 60:e årgång av Biblicum. [1]

Biblicums kamp är inte avslutad, den måste fortsätta. Nu vädjar vi till dig som läsare och prenumerant, hjälp oss att sprida tidskriften Biblicum till en större läsekrets. Vi erbjuder dig att gåvoprenumerera för 50 kr 1997 till någon eller några som du tror skulle värdesätta tidskriften. Angiv fullständig adress. Denne eller dessa får då två nummer av tidskriften. Därefter får de ett erbjudande om prenumeration av följande två nummer till en kostnad av 50 kr. Vi hoppas att på detta sätt med Er hjälp kunna få flera prenumeranter. Vi har tidigare sänt gratisexemplar till folkhögskolor och bibliotek, men det har visat sig att många av dessa inte ens har lagt ut tidskriften i sina läsrum. Vi vill därför söka nya vägar för att få den mera spridd. Säkert kommer det många intressanta frågor om Bibeln, när man undrar varför det är översatt på ett visst sätt. Det ska i varje nummer under det kommande året tas upp frågor kring översättning. Vi vill gärna höra från vår läsekrets. Kom med frågor! [2]

Våra läsare känner säkert till att Biblicum har en stor fastighet i Uppsala. Allting behöver ett visst underhåll för att bevaras, så även med vår fastighet. Vi har under åren sett prov på hur många människor varit villiga att hjälpa oss också med praktiska saker. Vi vore mycket tacksamma, om det finns någon som vill en eller flera dagar ägna sig åt fastighetsunderhåll i Uppsala. Hör av Dig! Så ska vi försöka ordna de praktiska sakerna. [3]

Biblicum vill fortsätta sitt arbete för att den kristna tron ska bli känd. Det betyder att vi måste både förkunna den bibliska sanningen, och avslöja dem som säger emot den. Under historiens gång har det dykt upp många »nyheter» inom kristenheten, men vid närmare beskådande har de visat sig vara gamla »vargar» i nya kläder. Biblicum vill ge ut sin tidskrift med den tanken att den ska ge en nyhet till sin läsare, den alltid lika nya sanningen att Jesus Kristus har kommit i världen för att frälsa syndare. Evangelium är den goda nyheten, och vi tror att också under 1997 behöver vi höra och ta till oss denna nyhet. [4]

Än en gång, tack för de gångna åren! Och nu hoppas vi att under 1997 tillsammans få upptäcka hur rikt och härligt Herrens ord är. Vi kommer inte med någon egen lära eller sanning. Vi vill bara se efter vad Herren redan har sagt. Det är adresserat till oss. [5]