Svenska Folkbibeln och Biblicum var ju samarbetspartner i översättningen av NT 96. När det projektet väl var genomfört fortsatte Svenska Folkbibeln med en nyöversättning av GT. Den senaste nyheten från det arbetet är, att redan innan årets slut kommer hela Bibeln ut i en helt ny översättning. Om inget oförutsett inträffar. [0]

Vissa revideringar kommer då också att göras på NT 96. Det är Seth Erlandsson som är den huvudansvarige för arbetet med GT. Visst är det ett Guds under och gåva att det har gått att genomföra detta stora projekt. Särskilt med tanke på de begränsade ekonomiska resurser som stått till förfogande. För detta finns det anledning att tacka Gud. En glad nyhet, för bibelläsaren. [1]