Vi hoppas att Du som vill fördjupa dig i Bibelns undervisning ska få glädje av detta nummer av Biblicum. Det är skiftande ämnen som tas upp, den bibeltrogna undervisningen är alltid uppbygglig och nyttig för oss. Vi hoppas att du som läsare av denna tidskrift ska bli förtrogen med Bibelns underbara budskap. Att känna sin Bibel är den bästa hjälpen mot den falska läran, som alltid försöker vinna intrång i det hjärta som enfaldigt tror på sin Herre. [0]

Här är också tillfälle att påminna om NT 96, Svenska Folkbibelns och Biblicums nyöversättning av Nya Testamentet. Vi har ofta talat om hur viktig vi anser den vara, i den dagliga personliga andakten, i bibelstudiet, i gudstjänsten men också som gåva till våra ungdomar. Gud ska ha äran för den översättningen, vi tackar honom för att Ingemar Furberg fick behålla hälsan och krafterna och fullgöra det stora arbetet. [1]

I förra numret berättade vi om Ingemars sjukdom. Vi ber för honom, att han ska få hälsan åter, han vårdas fortfarande på sjukhus och är svag. Men den store Läkaren har väldiga resurser, hos honom är det inga »nedskärningar», som det talas så mycket om idag i alla sammanhang. [2]

Redaktionen har också en annan nyhet till sina läsare, angående fastigheten i Uppsala. [3]

Vid sitt sammanträde i början av året beslutade styrelsen att sälja fastigheten på Södra Rudbecksgatan 6. Försäljning har diskuterats vid några tidigare tillfällen i styrelsen, eftersom ekonomin inte längre tillåter oss ha fastigheten kvar. Skicket är sådant att en större renovering måste göras, för att behålla den nuvarande standarden. [4]

Biblicum har inte heller på flera år bedrivit någon egentlig verksamhet där. Underhålls- och värmekostnaderna är höga i en fastighet av den storleken. Vi har diskuterat möjligheten att hyra ut den och på det sättet finansiera driften, problemet är att då måste det finnas någon person som fungerar som vaktmästare. Lägenheten har under de senaste åren varit uthyrd till en familj som också tagit en del av ansvaret för skötseln. Det har varit en stor hjälp för oss, det är vi tacksamma för. [5]

I mars annonserades fastigheten ut till försäljning och den 29 maj försåldes den. Samtidigt som det på ett sätt är vemodigt, att företa en sådan åtgärd och skiljas från det fina huset, såg vi ingen annan lösning. Nu hoppas vi på nya möjligheter för oss, och att nya »dörrar öppnas.» [6]

Biblicums stora fina bibliotek då? Vad tar det vägen? Glädjande nog finns det en lösning på det problemet också. S:t Markus församling i Ljungby äger en stor fastighet. Man har sin kyrkolokal i bottenplanet, två lägenheter på andra plan och inreder åt oss på tredje plan. Vi får under förmånliga villkor hyra där. Vi hyr en lägenhet med tre rum samt hela det övre planet. [7]

Enligt vår planering ska vi under hösten flytta biblioteket till Ljungby. Då ska de nya lokalerna stå färdiga för att tas i bruk. I vår uppgörelse med S:t Markus finns också möjligheten att använda kyrksalen som samlingssal vid någon Biblicum-kurs. [8]

Det finns då möjligheter för den som vill komma för kortare studier, att tillfälligt bo i lägenheten och använda biblioteket. Vår förhoppning är naturligtvis att vi ska få nya kontakter och möjligheter att knyta någon intresserad forskare som under längre eller kortare tid kan hjälpa oss. Vi behöver ju ständigt förnya och fördjupa oss i studiet av Bibeln. Otron och förnekelsen har inte tagit semester utan kämpar hela tiden för att få bort tilltron och förtröstan på de Heliga texterna. [9]

Kära Biblicumläsare, hjälp oss i detta arbete, med böner och offer för en viktig sak. Vi och vårt folk i Sverige och Norden behöver ett Biblicum som försvarar och undervisar i Guds Ord. [10]