Av Alvar Svenson

Vad är det som gör att Biblicum så envist kämpar för försvaret av den Heliga Skrift? Det är tron på att Bibeln är Guds inspirerade Ord. När den historisk-kritiska bibelforskningen talar om sin »förutsättningslöshet», visar det sig ofta att förutsättningslösheten är egentligen ingenting annat än förnekelse av Bibelns sanningar. Biblicums skrift »Förutsättningslös Bibelforskning?», som är nummer 4 i serien Bibel och vetenskap, är mer än tjugofem år gammal, men är trots sin ålder högst aktuell. [0]

När den historiskt-kritiske forskaren nalkas Bibeln, gör han det med samma förutsättning, som vilket annat dokument som helst. Då är man inte förutsättningslös eftersom man redan i förväg anser Bibeln vara ett mänskligt dokument, med vidhängade fel och brister. Ett sådant tillvägagångssätt leder honom ofrånkomligt fel, eftersom dokumentet själv säger något annat. Forskningsobjektet själv talar nämligen om, att det har gudomligt ursprung. Då t.ex. 2 Tim 3:16 säger att »Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning…», kommer den historiskt-kritiske forskaren på kollisionskurs med forskningsobjektet. [1]

Eller när Bibeln talar om Guds ingripande i historiens skeende, måste de antingen bortförklaras eller förnekas. Stämmer inte undren in i den empiriska forskningen, kan de inte vara tillförlitliga eftersom under, normalt inte sker. [2]

Men Bibeln talar om under, och om Guds ingripande i historiens gång. Den talar om för oss att han som en gång stiftade »naturlagarna», han kan när han vill göra ett avbrott och åstadkomma ett under. Han kan när han vill, bryta regelbundenheten och göra ett undantag. Det är t.ex. omöjligt att tänka sig att vatten plötsligt blir vin. Enbart vatten är inte tillräckligt, vissa råvaror och en jäsningsprocess är förutsättningen för den färdiga produkten. När Jesus och hans lärjungar var bjudna på bröllop och vinet tog slut, gjorde Jesus ett under. Han förvandlade vatten till vin. Därför blev människorna i Kana mycket förvånade när de fick vara med om detta under. De visste att det är en omöjlighet att förvandla vatten till vin. Det visste evangelisten Johannes som skrev om detta under. Därför kallar han det ett under. Han säger också att det var anledning till att Jesu lärjungar trodde på honom (Joh 2:11). [3]

När nu själva forskningsobjektet talar om Guds omedelbara och underbara handlande, blir det »opraktiskt» för den forskaren som inte kan räkna med Guds ingripande. Då erkänner man att det blir »mest praktiskt att bara räkna med det som är inomvärldsligt» (Erlandsson: Förutsättningslös bibelforskning? sid 10). [4]

Överallt där det talas om under i Bibeln, framställs de som resultat av ett gudomligt ingripande. Bibeln räknar inte med att under är något som vanligtvis sker. Tvärtom den beskriver den allsmäktige Gudens ingripande som en förutsättning, för att under ska ske. [5]

Det är naturligt att det blir »opraktiskt», att räkna med en så omedgörlig faktor, som en allsmäktig Gud. Han är ju normalt inte med vid upprättandet av den fysikaliska ekvationen. (Se vidare under Frågor och svar, i denna tidskrift) [6]

Vi är mycket tacksamma, för att vi får översätta prof David Kuskes bok och låta våra läsare ta del av den undervisningen (Biblical Interpretation: The only right way). Ge akt på hur noggrant prof Kuske går till väga vid bibelstudiet, hur han låter texten komma till tals. Det har kommit förfrågningar från läsekretsen om inte boken redan är översatt och finns till försäljning. Den är ännu inte översatt i sin helhet, men vi hoppas att vi ska kunna översätta och publicera den i Biblicums regi. [7]

Vad kan de lutherska bekännelseskrifterna ge vår tids människor? Varför ska vi i vår tid studera dokument som skrevs på femtonhundratalet? Egil Edvardsen tar upp den frågan i sin artikel. De är alltid aktuella i den kristna kyrkan, eftersom de grundar sig på den Heliga Skrifts lära har de alltid en aktualitet. [8]

Vad beror det på att man talar så mycket om änglar idag? Det kan kanske bero på inflytandet av New Age-rörelsen. Till och med inom schlagerbranschen sjunger man om änglar. Ofta visar det sig att »änglakulten» har inget med Bibelns änglar att göra. Vi tar upp detta ämne, därför att vi anser det angeläget att studera vad Bibeln verkligen säger i denna fråga. I kommande nummer ska vi se vad Bibeln säger om djävulen och demoner. [9]

»Lova Herren, ni hans änglar, ni starka hjältar, som uträttar hans befallning, så snart ni hör ljudet av hans befallning. [10]

Lova Herren, ni alla hans härskaror, ni hans tjänare, som uträttar hans vilja» Ps 103:20-21. [11]