Biblicummedarbetaren och bibelöversättaren Ingemar Furberg har lämnat oss, han har bytt trons värld mot skådandets. Han avled den 28 september. Meddelandet når oss just vid tiden för tryckningen av detta nummer. Vi vill uttrycka vår saknad av en vän och kär broder som är känd för läsekretsen och i vida kretsar för sin trohet mot Bibeln. I kommande nummer av tidskriften ska vi utförligare skriva om vår broder och medarbetare. » Tänk på era ledare, som har predikat Guds ord för er. Se, hur de slutade sin levnad, och följ deras tro. Jesus Kristus är densamme i går och i dag och i evighet» (Hebr 13:7-8). Frid över Ingemars minne! [0]