Kära läsare och prenumerant på tidskriften Biblicum! Välkommen till en ny årgång! [0]

Biblicums uppgift är och har alltid varit att föra läsaren till den Heliga Skrift. Behovet av en tidskrift med den ambitionen har inte blivit mindre med åren. Vi anser att det är en stor förmån och glädje för oss att få vara med i den uppgiften. Alla våra trogna understödjare och läsare är en stor tillgång för oss. Det är en av anledningarna till att vi vill fortsätta också detta år med tidskriften. [1]

Herren är densamme år från år, hans nåd och hans ord är detsamma. Detta ord är inte kloka fabler eller myter, utan det är ett levande och kraftigt ord som står fast i evighet. Guds rike på jorden är hans troende barn och de behöver höra och lära hans ord. Detta ord är också grunden för hans kyrka och genom ordet växer och stärkes hon i tron, hoppet och kärleken. [2]

Djävulen vet mycket väl att det är endast Guds ord som håller honom tillbaka, därför är han angelägen att få bort Guds ord. Vi vill vara ett motmedel mot alla de krafter som vill ta ifrån oss den enfaldiga tron på den glada nyheten, evangeliet om Jesus Kristus som kom för att ta bort all vår synd. Vi gläder oss åt att redan i det första numret få göra denna »programförklaring» som vi vill ska följa oss genom hela årgången av tidskriften. [3]

Under detta år kommer Bibelkommissionens översättning »Bibel 2000» ut på svenska. Vi vet att den översättningen är gjord av människor som hyllar den historisk-kritiska metoden. Det innebär att den grundtext man översatt betraktas med stor skepsis. Man anser att den är full av fel och brister. Vi kommer att uppmärksamma detta på olika sätt och följa den debatt som kommer att stå kring texternas tillförlitlighet etc. [4]

I förra numret omnämnde vi den översättning Svenska Folkbibeln gett ut under 1998. För svensk kristenhet är det en stor och mycket betydelsefull händelse att hela Bibeln nu finns på modern och lättillgänglig svenska. Enligt de rapporter som nått oss har den blivit väl mottagen och efterfrågan har varit stor. Vår förhoppning är att den ska bli läst och känd av många människor. I så fall kan de som arbetat så hårt med att få detta arbete slutfört känna stor tillfredsställelse. Vi tackar Gud för denna stora gåva till vårt folk. Vi tackar de människor som lagt ner tid och krafter på det direkta översättningsarbetet. Ett stort tack till alla dem som genom offer gjort det ekonomiskt möjligt att genomföra projektet. [5]

Den uppmärksamme bibelläsaren kommer att mycket snart upptäcka skillnaderna mellan dessa två översättningar. De olika ideologier som ligger bakom de två översättningarna påverkar i hög grad slutresultatet. Vid en jämförelse framgår det mycket klart att den historisk-kritiska bibelsynen påverkar Bibel 2000 på ett avgörande sätt och i värsta fall därmed också tron på Bibelns tillförlitlighet hos den enskilde bibelläsaren. Är själva grundtexten osäker och omarbetad av en rad redaktörer som gjort ändringar och omformuleringar, hur osäker och otillförlitlig blir då inte också en översättning! [6]

Till Biblicum kommer fortfarande frågor kring vissa formuleringar av översättningen i NT 96 och det är vi tacksamma för. Vi får också förslag på ändringar vilket är värdefullt. En översättning måste förr eller senare genomgå större eller mindre revideringar och då är det av värde att ha samlat in förslag som kan beaktas. [7]

Under året kommer vi i tidskriften att i likhet med föregående år införa artiklar över olika ämnen, bibelstudier och föredrag. Vi fortsätter med översättningen av »Bibeltolkning, den enda rätta vägen» av David Kuske. Egil Edvardsen bidrar i detta nr med en artikel om den bibliska läran om avlösningen. »Frågor och svar» och »Utblick över samtiden» kommer att vara kvar. Vår förhoppning är att vår tidskrift ska vara till uppbyggelse och glädje. Vi vill gärna att våra läsare hör av sig med frågor och synpunkter på tidskriften. [8]

Du som kanske har glömt att prenumerera för 1999 kan mycket väl göra det nu. Det finns kanske till och med någon i din bekantskapskrets som kan vara intresserad av en prenumeration! Det är i så fall en fin gåva till en god vän, en prenumeration på tidskriften Biblicum. Se efter om det finns någon av våra böcker som du kanske inte har läst eller vill ge bort till någon, beställ redan idag! [9]