Alvar Svenson, ordförande i Stiftelsen Biblicum, har efter en längre tids sjukdom insomnat i förtröstan på sin Frälsare Jesus Kristus den 2 februari 2015. Minnesord kommer att införas i nummer 2/2015 av tidskriften.