Vid sammanträde i Lagan, Ljungby den 10 januari 2015 har styrelsen konstituerat sig. Alvar Svenson fortsätter som ordförande, Egil Edvardsen som vice ordförande och Stefan Hedkvist som sekreterare. Övriga ledamöter är Seth Erlandsson och Thomas Erlandsson.

I enlighet med Stiftelsens stadgar har varje ledamot framlagt sin personliga bekännelse till Guds Ord. Dessa publiceras här som ett uttryck för Stiftelsen Biblicums verksamhetsgrund.

Styrelsen har också poängterat att Stiftelsen är fristående och oberoende av varje kyrka och samfund, men kan ha ett begränsat samarbete med olika kyrkliga organisationer för att nå sitt syfte att nå ut med biblisk undervisning. Därför erbjuder sig ledamöterna att i mån av möjlighet hålla Biblicumföredrag och Biblicumdagar i samarbete med olika kyrkor och samfund eller andra kristna organisationer.

Ola Österbacka har anförtrotts uppdraget att ansvara för Biblicums webbplats och en webbutik som kommer att öppnas inom kort.