Det sista numret för 2014 har nu publicerats i pdf-form. Det innehåller bland annat

  • Jesajas och Mikas Messiasprofetior
  • Utdrag ur den nya boken Bibeln – myt eller sanning?
  • Romarbrevet – del VIII
  • Jesajas rika undervisning – utdrag ur den nyutkomna unika Jesajakommentaren av Seth Erlandsson
  • Den dubbla utgången
  • Om Folkbibeln 2014 (Nya testamentet och Psaltaren, som nyligen har lanserats)

Biblicum nr 4/2014