Nu finns nr 2/2015 av tidskriften Biblicum att ladda ner. Numret innehåller bl.a.

  • Alvar Svenson in memoriam
  • Romarbrevet – del X
  • Vad är kristendom?
  • Varför styckas Jesajaboken sönder?
  • Vad menas med bibelkritik?
  • Utblickar från Finland och Norge
  • Litteratur