Nr 3/2015 av tidskriften Biblicum finns nu att ladda ner. Numret innehåller bland annat följande:

 • Romarbrevet – del XI. Egil Edvardsen
 • När man anklagar Gud för det onda. Tor Jakob Welde
 • Utblick över samtiden
  • Tidigt fynd av hebreisk text
  • Allting flyter i Sverige
  • Dinosaurier i Alaska
  • Ett kolossalt bevis för skapelsen och syndafloden
 • Litteratur
  • Det andra diket – Anders Lindström
  • Bibelens syn på sig själv – Peter Olsen
  • Vad menar vi med att Bibeln är Guds Ord? – Mikael Tellbe