Av någon anledning blev ett nummer av tidskriften Biblicum borta när de äldre årgångarna för några år sedan överflyttades från den gamla servern till WordPress-format. Nu finns hela nummer 6/1981 tillgängligt. Ett tidigare nummer samma år saknas också och kommer att läggas ut inom kort.

Numret ägnas helt och hållet åt de två nya översättningarna av Nya testamentet som utgavs år 1981: Bo Giertz NT och NT-81. Där finns viktig kritik mot den allvarliga förvanskning av texten som kommer av Bibelkommissionens felaktiga grunder för översättningsarbetet.