Biblicums styrelse vill tillönska alla
en Välsignad Julhögtid

med en betraktelse från Biblicums julkassett 1979 av Seth Erlandsson.

Ävenså ett Gott Nytt År!