Styrelsen höll sitt första Skype-sammanträde för året den 5 februari. Vi har nyss sänt ut Biblicum-Nytt som ger information från detta sammanträde och där presenteras också det första numret av tidskriften detta år som utkommer inom ett par veckor.

En av nyheterna är att Stiftelsens mångåriga medlem, sekreterare och ansvariga utgivare för tidskriften, Stefan Hedkvist, bad om befrielse från sitt uppdrag i slutet av senaste år. Nu har styrelsen kallat in Tor Jakob Welde som ny medlem och han har tackat ja. Han är pastor i norska LBK och bor i Nesttun. Som ny sekreterare fungerar Ola Österbacka.

Styrelsen beslöt även anta en revision av stadgarna, som inte har ändrats sedan 1976.

Stiftelsens ledamöter, som även fungerar som styrelse, åligger att varje år avge en muntlig och skriftlig bekännelse till Guds ords ofelbarhet. Dessa bekännelser föreligger här med undantag av Tor Jakob Weldes bekännelse som läggs in senare.

Prenumeration på brevet Biblicum-Nytt, som utkommer några gånger per år, kan göras här. Där kan också tidigare utsändas brev läsas.