”Och det hände vid den tiden …” På förslag från Biblicums vänner har vi inlett undervisning virtuellt, då det är omöjligt i dagens läge att samlas till fysiska kurser.

Ett första videoföredrag hålls av Ola Österbacka kring jultidens kronologi.