Det första numret för 2021 finns nu att ladda ner. Ur innehållet:

  • Vad kan vi lära oss av Paulus? Seth Erlandsson
  • Oro för framtiden – hur ska det gå? Stefan Sjöqvist
  • Plus och minus i Guds rike, Ola Österbacka
  • Tiga eller tillrättavisa? Tim Buelow
  • Millennialistiska missförstånd, Lars Borgström
  • Om rätt gudsdyrkan (Mark 7:5–16), Egil Edvardsen
  • Ett nytt hjärta enligt Hesekiel 36, Stefan Sjöqvist
  • Utblick över samtiden: Den världsvida syndafloden
  • Litteratur: Amerikas Luther och Varför tror inte alla på Darwin?

Tidskriften finns i pdf-versioner sedan 1999. Här finns några artiklar i textform.