Stiftelsen Biblicum, vars ledamöter utgör dess styrelse, sammankom första gången för år 2022 den 18 januari via Skype. Det första ärendet var avgivandet av bekännelser till Guds ord, både skriftligt och muntligt. De kan läsas här.

Ekonomin genomgicks preliminärt. Den är god, men styrelsen uttryckte en viss oro för prenumerationerna på tidskriften och uppmanar alla att erlägga årsavgiften. Bokförsäljningen har visat ett bra resultat. En enkel broschyr över egna produkter ska sammanställas. Ett häfte med växelläsning och musiksatta avsnitt av Jesaja 53 ska tryckas för andakter under fastetiden. En ny onlinekurs planeras för tidig höst 2022.

Mera information ska ges via Biblicum-Nytt som sänds ut några gånger per år. Om du inte får det redan kan du prenumerera här och också läsa tidigare utskick.