Nu finns det tredje numret för 2022 av tidskriften Biblicum att ladda ner. Ur innehållet:

 • Redaktionellt: Översikt över numrets innehåll
 • ”Kom och se!” Egil Edvardsen
 • Kristi härlighet, myt eller verklighet? Ola Österbacka
 • Förföljelser av kristna, Stefan Sjöqvist
 • Frågor och svar
  • ”Rör mig inte!”
  • Löftet i Mika 2:12–13
  • Vad menas med ”de sista dagarna”?
 • Utblick över samtiden
  • Högsta domstolsbeslutet i USA
  • Norsk debatt om underordning
 • Litteratur
  • Mikkel Vigilius: Kampen om könen

Alla nummer efter 2000 (och ett par från 1999).