Den 7 maj fyllde professorn i Nya testamentets exegetik i Lund och tillika hedersordföranden i Stiftelsen Biblicum Hugo Odeberg 75 år. Med anledning av denna högtidsdag vill vi påminna om vad professor Odeberg har fått betyda för ett rätt bibelstudium. I en universitetsvärld, där Bibeln kritiserades och åter kritiserades utifrån mänskliga teorier och funderingar framträdde språkgeniet Hugo Odeberg, lågmält men kraftfullt, med fältropet: Tillbaka till Bibeln! Lämna mänskliga spekulationer bakom er och låt Skriften tala som den är, utan att dra ifrån eller lägga till. Studera Skriften på dess egna villkor! Så snart du kommer dragande med dina egna tankar, blir du blind för Skriftens tankar, Skriftens rikedom. Kom tomhänt, fattig på egen kraft och tanke, och du får skåda in i Skriftens rikedomar och tankar, som är så mycket högre än våra tankar som himmelen är högre än jorden (Jes. 55:9). [0]

Så fick Hugo Odeberg lära oss hur absurt det var att göra sig själv till domare över Guds Ord. Det är ju Guds Ord som är domaren, kritikern över alla det mänskliga hjärtats uppsåt och tankar. Det var Hugo Odeberg som lärde oss rätt översätta och förstå Upp. 3:8: »Din kraft är ringa och du har tagit vara på mitt ord och har icke förnekat mitt namn» (jfr 1917 års översättning, som ger uttryck åt tanken att ringa mänsklig kraft är något negativt). Hugo Odebergs bibelstudier, hans Erevna, har resulterat i en rad böcker,som vi vill uppmana våra läsare att ånyo studera, t.ex. Skriftens studium, inspiration och auktoritet, Kristus och Skriften, Kristus i Gamla testamentet, Kommentaren till Korintierbreven, Bibelns eget budskap, Herren kommer, Anteckningar till nytestamentliga texter och Rannsakan. [1]

Vi vill önska vår högt värderade hedersordförande fortsatt glädje och vederkvickelse i studiet av det Ord, som vederkvicker själen och ger glädje åt hjärtat, en glädje som sträcker sig ut över tidens gräns. Ty den som låter sig nöja med vad Herren har gjort, får nåd utöver nåd, syndernas förlåtelse, liv och salighet. [2]

Vid Stiftelsen Biblicums tacksägelse- och invigningshögtid den 14 okt. 1972 talade Hugo Odeberg bl.a. över ämnet »Att rannsaka Skrifterna». Vi är glada över att här nedan kunna återge ett sammandrag av detta föredrag. [3]