Av Dr C. F. W. Walther

  1. Att han har ytterst noggranna kunskaper om alla läror som den kristna uppenbarelsen innehåller. [0]
  2. Att han vet hur dessa läror rätt skall tillämpas. [1]
  3. Att hans kunskap inte bara sitter i huvudet. Alltsammans måste ha fått tränga djupt in i hjärtat och där visa sin gudomliga och himmelska makt. [2]
  4. Att alla dessa läror blivit för läraren så dyrbara, så värdefulla, så kära, att han inte kan annat än med glödande hjärta bekänna som Paulus: »Vi tror, därför har vi talat.» Eller som profeterna: »Vi kan inte annat än tala de ting som vi har sett och hört.» Läraren har inte sett dessa ting med sina fysiska ögon eller hört dem med sina fysiska öron, så som apostlarna, men han bör ha erfarenhet av dem via sina andliga ögon och öron. [3]