Återigen har Gud låtit tidskriften BIBLICUM få fullborda en årgång med teologisk undervisning. Vi hoppas att den undervisning vi fått förmedla fått föra många läsare längre in i Guds Ord, givit dem en starkare förvissning om Skriftens sanning och avslöjat angreppen på Bibeln som grundlösa och ovetenskapliga. Förutsättningen för en rätt tro på vår Frälsare, Jesus Kristus, är ju att vi lyssnar till »Mose och profeterna», som vittnar om Honom och kan skänka oss den saliggörande tron. [0]

Några artiklar, som vi hade hoppats kunna publicera redan i denna årgång, har tyvärr blivit försenade. Bristen på forskarassistenter vid vår institution har medfört att en rad viktiga artiklar bl.a. i biblisk arkeologi och bibeltolkning måst vänta till nästa årgång. Vi vill ändå rekommendera läsarna att för sitt bibelstudium då och då gå tillbaka till den gångna årgångens mer än 200 sidor. [1]

Inför år 1974 är det red:s förhoppning att den fortsatta utbyggnaden av bibelforskningsinstitutionen i Uppsala skall resultera i en rad betydelsefulla artiklar. Bland de önskemål som vi räknar med att tillgodose kan nämnas flera artiklar om bibeltexters utläggning, flera artiklar om biblisk historia och en utbyggnad av litteraturavdelningen. Många studerande vill ha tips på god bibellitteratur och svar på olika bibelfrågor. Vi hoppas också kunna publicera kurslistor för dem, som vill bedriva teologiska studier och forskarutbildas vid Biblicum. [2]

Inför det nya året hoppas vi framför allt på Guds fortsatta nådiga bistånd. Att denna tidskrift skall få nåden att i allt stå på Bibelns grund och få förmedla till människor en undervisning, som i alla stycken är bibliskt grundad och därigenom av betydelse för evigheten. Vi behöver verkligen en tidskrift »för biblisk tro och forskning», när människomeningar som går stick i stäv med Guds Ord överflödar marknaden. [3]

Med Herrens eget Ord i Klag. 3:21-22 önskar red. alla läsare en God och Välsignad Julhelg och ett Gott, Välsignat Nytt År! [4]