I denna avfallets tid, när Bibeln och den bibliska tron allt oftare förvanskas och ogudaktigheten öppet försvaras, blir många kristna missmodiga och handlingsförlamade. Men Skriften säger: »Kämpa för den tro, som en gång för alla har blivit meddelad åt de heliga», »Förbliv i mitt ord», »Tag er till vara för falska profeter», »Låt Kristi ord rikligen bo ibland er»! [0]

Låt oss stödja de tidningar och institutioner, som tar fasta på dessa uppmaningar, som inte accepterar bibelkritik och förvanskningar av Guds ord, som inte räcker människorna stenar i stället för bröd utan Guds oförfalskade och livgivande ord! [1]

Som de flesta tidskrifter utgår vi ifrån, att de som inte har sagt upp sin prenumeration för 1981, alltjämt vill ha vår tidskrift. Därför har vi sänt nr 1/81 också till dem, som ännu ej sänt in sin avgift för 1981. Detsamma gör vi med detta nummer. Vi hoppas att de som glömt bort att betala gör bruk av det medsända inbetalningskortet. Inte heller för 1981 har vi höjt avgiften, utan en årsprenumeration kostar fortfarande endast 40 sv. kr. Nya prenumeranter hälsas varmt välkomna till Biblicums läsekrets. [2]

Inbetalningskortet medföljer samtliga exemplar. Ni som redan har prenumererat kan lämna det obeaktat, såvida ni inte vill stödja vårt arbete med en gåva. Vi vädjar till alla som har Guds ord kärt om stöd och förbön. Låt oss inte stå handfallna inför all otro utan – medan tid är – kraftfullt gripa oss an arbetet för biblisk tro och forskning. Vi behöver ett bibeltroget översättningsarbete och en bibeltrogen undervisning och teologutbildning. Biblicum behöver Ditt stöd. [3]

Förra numret om »de yttersta tingen» har blivit ganska efterfrågat. Därför har vi försett oss med en överupplaga. Ring eller skriv till expeditionen, så sänder vi extranummer! Till sist: Glöm inte anmäla Dig till Biblicums sommarkurs i Norge!

Red.