Nr 1, 1981

Redaktör och ansvarig utgivare: docent Seth Erlandsson.

Nr 2, 1981

Redaktör och ansvarig utgivare: docent Seth Erlandsson.

Nr 3–4, 1981

Redaktör och ansvarig utgivare: docent Seth Erlandsson.

Dubbelnumret är identiskt med småskrift nr 12: Världshistoriens första dagar.

Nr 5, 1981

Redaktör och ansvarig utgivare: docent Seth Erlandsson.

Nr 6, 1981

Redaktör och ansvarig utgivare: docent Seth Erlandsson.