Detta nummer ägnas åt de två nya översättningarna av NT. Många har frågat efter mer utförliga kommentarer till i synnerhet bibelkommissionens översättning. Kan vi lita på de nya översättningarna? Finns det allvarliga fel?

  • Detta temanummer kan beställas i extra exemplar. Sprid det till de många som nu är villrådiga och behöver hjälp och vägledning. Enstaka exemplar kostar 10 kr + porto.
  • Prenumerera för 1982! De som inte förnyat sin prenumeration eller vill bli nya prenumeranter kan använda det medsända inbetalningskortet, som också kan användas i våra nordiska grannländer. Observera att vi behåller det låga priset av endast 40 kr per helår. De som tycker att tidskriften är för billig kan stödja tidskriften med en gåva. Vi är mycket tacksamma för gåvor till gratisspridningen.
  • Inbetalningskortet kan också användas vid rekvisition av extranummer.
  • Redaktören vill tillönska sina läsare ett Gott Nytt År i Jesu namn! Endast när vi ser på Kristus och vad han har gjort för oss syndare, kan vi se ljust på framtiden och med tillförsikt börja ett nytt år, om Gud vill ge oss ännu ett. De nya översättningarna bör leda till, att vi med ännu större iver rannsakar de heliga Skrifterna och tillbakavisar och avslöjar de försåtliga förvanskningar, som nu förs fram. Biblicum önskar i nummer efter nummer ytterligare behandla frågorna om Bibelns rätta översättning och tolkning. Vi vet hur allvarligt det är, när det bibliska vittnesbördet ifrågasätts och Kristi gärning fördunklas eller förvanskas.