| Nr 3, 1982 sida 61

Det gläder oss att temanumret om de nya svenska översättningarna av NT (Bibl. 6/81) fått så stor efterfrågan. Ty frågan om Bibelns rätta översättning och tolkning är ju en huvudfråga för alla som älskar Guds Ord. [0]

Detta nummer av tidskriften är också ett temanummer om översättningsfrågor. Förutom NT-81 uppmärksammar vi bl.a. den lätta revisionen av 1917 års GT, som kallas GT-82. [1]

Vi hoppas att våra artiklar om Bibelns översättning och tolkning skall stimulera till ett ökat studium, ett verkligt rannsakande av de Heliga Skrifterna så som det berättas om judarna i Berea: »De tog emot Ordet med all villighet och rannsakade var dag skrifterna för att se, om det förhöll sig som nu sades» (Apg. 17:11). [2]