Nr 1-2, 1982

Redaktör och ansvarig utgivare: docent Seth Erlandsson.

 Nr 3, 1982

Redaktör och ansvarig utgivare: docent Seth Erlandsson.

Nr 4, 1982

Redaktör och ansvarig utgivare: docent Seth Erlandsson.

 Nr 5, 1982

Redaktör och ansvarig utgivare: docent Seth Erlandsson.