Av: Mats Eskhult | Nr 3, 1982 sida 99

Jag skall sätta fiendskap mellan dig och kvinnan, mellan din avkomling och hennes avkomling. Han skall krossa ditt huvud, och du skall stinga honom i hälen (1 Mos 3:15). Så lyder en fullt möjlig översättning av det så kallade protoevangeliet. Det ord som här översätts med avkomling, hebreiskans zära’, betyder egentligen »säd», och kan som kollektivt uttryck mycket väl översättas »avkomma». Den specielle avkomling som skulle krossa ormens huvud är Kristus, vilket Paulus visar i Gal 3:16. De ord som översätts »krossa» och »stinga» är i hebreiskan samma verb, shuf, här lika med »måtta (dödande) hugg mot». Se f.ö. Erlandsson: Världshistoriens första dagar! [0]

I den grekiska översättningen till Gamla testamentet, Septuaginta, från 200-talet f.Kr., är den hebreiska förlagan vackert och ordagrant översatt. Som motsvarighet till shuf har man valt täréå = iaktta, vakta på. Avkomlingen skall vakta på ormens huvud (för att krossa det) och ormen skall vakta på avkomlingens häl (för att utdela sitt giftiga bett). [1]

Jämför vi detta med den judiska översättningen av Gamla testamentet till arameiska, och då enligt den officiella översättningen, Onkelos-targumen, som fått sin slutgiltiga utformning någon gång i århundradena efter Kristus, så finner vi följande översättning: »Han skall tänka på vad du förut har gjort mot honom, och du skall vara den som bevakar honom intill slutet.» Vi finner alltså att judarna i tiden efter Kristus har uppbådat mycket skarpsinne för att komma ifrån allt som kan associera till Jesus Kristus. Avkomlingen riktar inte längre ett dödande hugg mot ormens huvud. Han tänker i stället på vad ormen förut, från begynnelsen har gjort (hebreiskans rosh, »huvud» även »begynnelse»). Och ormen skall vaka intill slutet (hebreiskans ’aqeb, »häl», här tydligen tolkat som »slut»). [2]

Vad kan vi lära oss av ovanstående exempel? Jo, att de kristna aldrig får leja ut bibelöversättningsarbete till icke-kristna. Paulus säger: »En oomvänd människa tar inte emot det som kommer från Guds Ande. Det förefaller henne som dårskap» ( 1 Kor 2:14). Det finns all anledning till oro inför Bibelkommissionens översättning av Gamla testamentet. [3]