| Nr 4, 1982 sida 109

En stor del av utrymmet i detta nummer upptas av en innehållsöversikt över Biblicums tio första årgångar. Flera har frågat efter en sådan översikt och vi hoppas att den skall leda till ett förnyat studium av vad vi tidigare har skrivit. Det mesta är lika aktuellt i dag. En genomgång av tidigare »utblickar» över samtiden bestyrker Predikarens ord: Intet är nytt under solen. Ständigt vill människan sätta sina egna tankar över Guds ord. [0]

Men Biblicum vill fortsätta att sätta Skriften i centrum och underordna sig dess undervisning. Bibelutläggning och bibelöversättning är vår huvuduppgift. Samtidigt måste vi avslöja förvanskningar av Guds ord och den bibliska läran. Ty den som inte vågar säga ett tydligt nej till vad som är obibliskt, förkunnar inte tydligt och klart vad som är bibliskt. »För biblisk tro och forskning» – det är vårt motto. [1]

Frågor och svar, Litteratur och Redovisning av gåvor måste stå över till nästa nummer. [2]