| Nr 5, 1982 sida 157

Herre, du förde mig in i ditt rike, när du födde mig på nytt genom vatten och Anden, när du gav mig tron. Sedan dess har du givit näring åt min tro och uppehållit mig i din kungliga familj. Jag vet att det inte har varit lätt. Fastän jag blivit ditt barn, har jag ändå ibland motsatt mig din vård och vanärat dig. Men du har i din stora godhet fortsatt att ta hand om mig och sänt andra medborgare i ditt rike till min hjälp. [0]

När jag tänker på vad livet utanför ditt rike skulle innebära, är det uppenbart att det bara finns ett rike till, nämligen Satans. Det kan tyckas som om hans undersåtar har det roligare, men jag vet att det är bara för en tid. Om de väljer att leva under honom nu, kommer de att lida tillsammans med honom i all evighet. Jag vill inte att det skall hända mig, så fortsätt att ta vård om mig, när jag är svag och motspänstig. Ge inte upp med att hjälpa mig, när jag själv ger upp. Jag är ju inte isolerad från Satans rike bara för att jag lever i ditt rike, Fader. De fortsätter att fresta mig, locka mig, håna mig. Ibland kan jag inte stå emot och jag vill förena mig med dem. Jag ber också för andra kristna, som har det på samma sätt som jag. De behöver också dina konungsliga vapen, som kan hindra dem från att kapitulera för fienden. Håll dem under ditt kungliga inflytande och hjälp oss var och en som medborgare i ditt kungarike. [1]

Ordet »rike» hjälper mig att komma ihåg, att jag inte är den ende som för denna strid. Du har ett helt folk av troende runt om i hela världen. Använd oss till att vinna tillbaka från Satan fler och fler av dem som står under hans kontroll. Vi kan inte göra det utan din Andes kraft. [2]

Fader, jag behöver ditt konungsliga inflytande i mitt hjärta. Jag känner mig så otillräcklig, så skyldig till en rad fel som jag gjort. Fortsätt att regera mitt hjärta genom dina löften om förlåtelse, så att jag kan se framåt med glädje och förtröstan och inte bara tillbaka med sorg över vad jag skulle ha gjort. [3]

Men det finns millioner syndare, som inte vet att de får komma till dig. Jag vet att du vill att också de skall bli frälsta. Jag vet att du använder ditt rikes medborgare till att föra ut ditt ord, som har makt att erövra dem för Kristus. Hjälp mig att ge mer av tid och pengar för detta ditt rikes verk och hjälp mig att rikligt bruka ditt ord tillsammans med mina nära och kära. [4]

Fader, jag ser fram emot att få vara i din himmel. Jag vet att du har berett den för oss och att när din Son Jesus Kristus kommer tillbaka, varje troende skall få ta ditt himmelska rike i besittning. Jag tackar dig för att din helige Ande har fört mig in i ditt nåderike genom att föra mig till tron. Fortsätt att genom Ordet och sakramenten bevara mig i detta rike och att regera och styra mig. [5]

Men det finns en del inom mig, som inte vill bli styrd av dig. Denna syndiga sida av mitt liv står emot ditt inflytande. Den är full av onda tankar och upproriska föreställningar. Träng mer och mer tillbaka denna gamla människa inom mig, så att den kommer att utgöra en allt mindre del av mitt liv. Erövra mig med din kärlek mer och mer för varje dag. Vilket privilegium att få vara ett ditt barn och medborgare i ditt kungarike för evigt. Tack vare din godhet och din Sons förtjänst får jag vara medlem i en kungafamilj med direkt tillträde till Konungen. Behåll mig nu under ditt kungliga inflytande här på jorden, så att jag också får tillhöra ditt himmelska härlighetsrike. [6]