Av: Ingemar Furberg | Nr 2, 1984 sida 76

Fråga:

I 1 Tim 5:13 varnar aposteln de unga änkorna att »syssla med sådant som inte kommer dem vid» eller – som NT 81 översätter – att »vara nyfikna». Jag är nyfiken på vad aposteln kan mena. [0]

Svar:

Det är sunt att vara nyfiken i den meningen att man önskar veta vad Bibeln har att säga. Ordet »nyfiken» användes i vårt språk både i god och dålig mening. Det grekiska ord som i NT 81 har återgivits med »nyfiken» (periergos) brukas dock endast i förklenande mening. Aposteln varnar för en syndig nyfikenhet. Det framgår av hans egen framställning. Han talar ju i det följande om »det otillåtna och det otillbörliga». [1]

Vad kan då aposteln lägga in i detta ord? Det är naturligt att låta sammanhanget ge den närmare innebörden. Ordet nyfiken står tillsammans med ordet »sladdra». Dessa ord hör nära samman. Här varnar aposteln de unga änkorna för att nyfiket fara omkring med skvaller och förtal. Sådant anstår inte en kristen. [2]

Det grekiska ordet för att »vara nyfiken» hör emellertid till de termer som brukas inom magien. Det kan därför tänkas att i apostelns ord en varning för magi här är inbegripen. Samma ord brukas i verbform i Apg 19:18 (periergazesthai), som betyder att »utöva nyfikenhetens verk», dvs att utöva magi och trolldom. Varning för magi och trolldom ges såväl i GT som NT. En sådan varning bör vi tänka på i en tid när föreställningen om himlakropparnas inflytande på människors öden är allmänt omfattad och horoskop ställs i tidningspress och TV-ruta. Vi kristna tror, att det är Gud som styr och utstakar livsödet. Därför skall en kristen inte vara »nyfiken» i den meningen, att han forskar i ockulta ting. Den uppgiften får bli deras som lever i hednisk vidskepelse. [3]