Nya böcker

Av: S. E. | Nr 2, 1984 sida 94

Marxismens tankar spelar en stor roll i vår värld. Därför kan det vara skäl att ta reda på vad marxismen egentligen går ut på. Christian Wecker har skrivit boken Die Religion des Marxismus (1983). Den har en hel del att ge. Per Jonsson, som genom sin forskning är väl förtrogen med marxistisk historieskrivning, har utkommit med den intressanta boken Småborgerlig reaktionär eller progressiv revolutionär? (1983). Den behandlar hur marxistiska historiker ser på Martin Luther. [0]

På EFS-förlaget har utkommit Livet i den tidiga kyrkan av John Drane (1983). Den ingår i serien »Bibelbiblioteket». Samma förlag har kommit ut med en Ny biblisk ordbok (1983). Den innehåller en bibelkonkordans till Bibel 82 (dvs NT 81 plus en lätt revidering av GT 1917). Den innehåller vidare en jämförelselista mellan 1917 års översättning och Bibel 82 samt parallellhänvisningar för Gamla testamentet, eftersom GT 82 saknar sådana. Ordboken är på 512. [1]

Ivan Hellströms studier i Första Samuelsboken har resulterat i boken I väntan på riket (1984), Bibelbiblioteket, EFS-förlaget. Han skall bli stor (1984) heter en bok med stor stil och många bilder och teckningar. Den innehåller oavkortat Lukasevangeliet, Johannesevangeliet och Apostlagärningarna enligt NT 81 men dess bättre utan noter. Den är utgiven av EFS-förlaget och är främst avsedd att stimulera bibelläsningen bland yngre läsare. [2]

Den största boken 1983 är väl Studiebibeln, Nya testamentet, band V (Normans förlag, Stockholm). Den omfattar 991 sid och fullbordar Studiebibeln NT. Denna bok är en intressant kombination av en analytisk grekisk ordbok och ett bibelteologiskt lexikon. Det är gjort så att också lekmän skall kunna använda det. [3]

Slutligen skall en gedigen bok om den bibliska skapelseläran och evolutionismens ohållbarhet nämnas, nämligen Werner Gitt, Das biblische Zeugnis der Schöpfung (Hänssler-Verlag, Neuhausen-Stuttgart 1983). (200 sid). [4]