Hur kan en kärleksfull Gud fördöma?

| Nr 5, 1984 sida 209

Fråga:

Hur kan en kärleksfull Gud fördöma människor till helvetet? [0]

 

Svar:

Jag har en bättre fråga. Hur kan en rättfärdig Gud inte döma människor till helvetet? Vi talar om samme Gud. Guds kärlek besvarar min fråga. Guds rättfärdighet besvarar din. [1]

När du betraktar Jesus på korset, ser du både Guds kärlek och Guds rättfärdighet. Paulus säger: »Gud bevisar oss sin kärlek genom att Kristus dog för oss, medan vi ännu var syndare” (Rom 5:8). Guds kärlek betyder inte att han struntar i rättfärdighetens krav. Kristus ställdes under lagen för att uppfylla alla lagens och rättfärdighetens krav. Sin rättfärdighet ger han åt oss syndare och vår orättfärdighet och straffet för den fick han bära. Han blev fördömd i vårt ställe. Men den som förkastar Kristus, hans ställföreträdande gottgörelse och hans rättfärdighet som han har vunnit åt oss, kan inte anklaga Gud för att vara kärlekslös när han så går evigt förlorad. Han får anklaga sig själv, ty han förkastar det eviga livets gåva, han förkastar Guds kärlek i Kristus Jesus. ”Den som tror på Sonen, han har evigt liv, men den som inte hörsam Sonen, han skall inte få se livet, utan Guds vrede förblir över honom” (Joh 3:36). [2]

Det är någonting bakvänt när dödliga ifrågasätter Guds rätt att göra något, i synnerhet sedan Gud har uppenbarat sig i frågan. [3]