| Nr 5, 1984 sida 185

Med detta sista nummer för året, som jag hoppas skall erbjuda en rikhaltig och god julläsning, vill jag be våra läsare om förnyat stöd för vårt arbete för biblisk tro, för bibeltrogen undervisning, för bättre bibelkunskap, för ett forsknings- och översättningsarbete som gör Bibeln full rättvisa. Kristus säger: ”Om ni förblir i mitt ord, är ni i sanning mina lärjungar.” Paulus säger: ”Håll fast vid den sunda läran!” Judas säger: ”Kämpa för den tro som en gång för alla har blivit överlämnad åt de heliga!” [0]

För vårt fortsatta arbete med vår tidskrift är det viktigt att ni inte glömmer att förnya er prenumeration. Det skulle vara till stor hjälp, om ni med en gång ville använda medsända inbetalningskort och insända avgiften för 1985. Priset är så lågt som 60 kronor. De som väntar med att prenumerera glömmer lätt bort det, vilket orsakar oss onödiga kostnader och problem. Vi är också mycket tacksamma för gåvor och så här till jul kanske vårt bibel- och forskningsarbete kunde få en särskild julgåva, en tacksamhetsskänk för vad vi har fått genom Kristus och genom det rena evangeliet om honom. [1]

Redaktören vill tillönska alla läsare EN GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT ÄR! Låt julens stora gåva, vår Frälsare Jesus Kristus, uppfylla era hjärtan och sinnen, inte världens larm och jäkt! ”Låt Guds ord rikligt bo ibland er!» [2]