Nr 1-2, 1985

Redaktör och ansvarig utgivare: docent Seth Erlandsson.

Nr 3, 1985

Nr 4, 1985

Redaktör och ansvarig utgivare: docent Seth Erlandsson.

Nr 5, 1985

Redaktör och ansvarig utgivare: docent Seth Erlandsson.