Av: Red. | Nr 1-2, 1985 sida 1

Välkommen till en ny årgång med tidskriften Biblicum! Vi finner det alltjämt ytterst angeläget att slå vakt om en saklig och bibeltrogen undervisning och bibelforskning. Vår övertygelse är att utan Guds oförfalskade ord famlar människan i mörker och går förlorad. Förvanskningar av Guds ord i läroböcker eller bibelöversättningar eller förkunnelse måste påtalas och avslöjas och »den sunda läran» lyftas fram. Det är alla kristnas uppgift att arbeta för vårt motto »biblisk tro och forskning». [0]