Homosexuella och samhället

| Nr 4, 1985 sida 114

De djupaste rötterna till kyrkans avvisande inställning till homosexualiteten finns i Bibeln, där det homosexuella beteendet klart avvisas (3 Mos 18:22, 20:10, Rom 1:26, 27, 1 Kor 6:9-11)… Det homosexuella beteendet betraktas i Bibeln inte bara som avvikande från det skapelsegivna och naturliga utan också som ett uttryck för hedendom. På samma sätt som andra sexuella beteendeformer, vilka avviker från Guds vilja, anses homosexualiteten leda till fördärvande av kroppens helighet… Kyrkans på Bibeln grundade uppfattning, att det homosexuella beteendet strider mot skapelseordningen, ger inte åt någon rätt att beröva de homosexuella deras människovärde och får inte heller leda till att man inskränker de krav som kärleken till medmänniskan ställer. En homosexuell människa bör godkännas som en fullvärdig medlem i såväl kyrkans som samhällets verksamhetsformer… Kristna homosexuella måste, enligt min mening, rekommenderas att leva i vänskap och celibat, eftersom sexualiteten hör äktenskapet till. [0]

 

Homosexualiteten och svenska kyrkan

Svenska kyrkan har haft kyrkomöte. Därvid diskuterades bl.a. kyrkans förhållande till de homosexuella. Pastor primarius Ludvig Jönsson framhöll att de homosexuella har ett bidrag att ge till svenska kyrkan och menade att det var en skam att församlingarna inte var mer öppna för dem. Lagman K G Lindelöw menade däremot att »det ljus som kommer från Storkyrkan hotar att försänka oss i mörker». [0]

»Jag kan tänka mig att välsigna homosexuella par, men inte viga dem.» Det säger biskopen i Stockholms stift Krister Stendahl. Därmed skulle Stockholmsbiskopen bli den första biskopen i landet att välsigna ett homosexuellt förhållande mellan två människor. [1]

»Homosexualitet är onormalt, men det ska inte stämplas som synd», sammanfattade ärkebiskop Bertil Werkström när han presenterade sitt remissvar inför pressen. Det blev en stundtals het debatt där många ifrågasatte hans evangeliska råd till homosexuella att leva i celibat. [2]

 

Fler kvinnliga präster i Norge

Medan pietistiska kretsar i norskt kyrkoliv för närvarande diskuterar bojkott av kvinnliga präster, har arbetarpartiet på sitt landsmöte antagit ett program, som betyder att kvinnor skall favoriseras vid anställning i kyrkan. »Arbetarpartiet vill arbeta för att kvinnliga och manliga präster så långt det är praktiskt möjligt i lika mån blir representerade. Det skall ske genom positiv särbehandling till fördel för kvinnorna», lyder det i partiets program. Detta betyder att en arbetarpartiregering kommer att ge kvinnliga sökande företräde, när en manlig och en kvinnlig präst söker samma ställning. [0]

 

Försoning EFS – BV?

Borde inte EFS och Bibeltrogna Vänner börja samtala om försoning, undrar ledarskribenten i EFS’ missionstidning Budbäraren nr 27/28 1985. Ledaren talar främst om »splittringens smärta» och nämner ingenting om Bibelns förmaningar att hålla Bibelns undervisning ren och oförfalskad, inte heller någonting om nödvändigheten av att man drar sig från falska lärare. Angående BV heter det: »Vi är nog många som frågar oss om t.ex. tillkomsten av Bibeltrogna Vänner var en nödvändighet. Och vi är kanske ännu flera som frågar oss om det inte vore dags att börja samtala om försoning mellan EFS och BV.» Orsaken till splittringen mellan EFS och BV nämns i ledaren inte med ett ord. Man frågar sig därför om ledarskribenten verkligen är intresserad av biblisk endräkt där man är ett i den bibliska tron, läran och bekännelsen och följaktligen gemensamt avvisar allt som stider mot Guds heliga och alltigenom tillförlitliga ord. [0]