Av: Red. | Nr 5, 1985 sida 117

Julens stora glädje står nu för dörren och jag vill tillönska er alla EN GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT ÅR med orden: »Låt Kristi ord rikligen bo ibland er!» (Kol 3:16). Målet för denna tidskrift, alla dess artiklar, kommentarer, översättningar, utblickar etc. är ytterst att Kristi ord ska bo hos oss, i våra hjärtan, ty »i honom har vi återlösningen, förlåtelsen för våra synder» (Kol 1:14). »Här har vi ingen varaktig stad, utan söker efter den tillkommande staden» (Hebr 13:14), »staden med de fasta grundvalarna, vars byggmästare och skapare är Gud» (Hebr 11:10). När vi är betungade, det må vara av decembermörkret eller av annat, får vi lyfta blicken och se på Kristus, han som blev fattig för vår skull för att vi genom hans fattigdom skulle bli rika (2 Kor 8:9). Vilka himmelska rikedomar äger vi inte endast tack vare honom! Vilken förmån är det inte för oss att få arbeta med Skriften, att få studera Guds ord! [0]

Syftet med Biblicums undervisning är alltså att Guds ord ska få verka på våra hjärtan, att vi ska få ett sinne som vänder sig till »det som är därovan» (Kol 3:2). Därför behöver vi en grundlig och saklig bibelforskning, som inte förvanskar och skymmer de bibliska sanningarna. Därför måste vi avslöja och avvisa förvanskningar av Guds ord och söka översätta och utlägga Guds ord rent och klart. Vår förmåga och kunnighet är förvisso inte stor. Vi är svaga med många fel och brister. Men Guds ord är »utan brist och vederkvicker själen; HERRENS vittnesbörd är fast och gör den enfaldige vis» (Ps 19:8). Därför griper vi oss verket frimodigt an. [1]

Inför ett nytt år brukar man ofta ha speciella önskningar. Här är några av redaktörens: [2]

att stödet för Biblicum ökar igen. En märkbar avmattning har tyvärr skett. [3]

att kärleken till Guds ord tillväxer med ny iver för biblisk tro och forskning. [4]

att läsarna redan nu förnyar sin prenumeration, så att vi slipper skicka ut dyra påminnelser. Priset för 1986 blir oförändrat, alltså så lågt som 60 kr. att våra läsare och understödjare gör en kraftansträngning för att värva många nya prenumeranter. Provnummer kan rekvireras gratis. [5]