Nr 1-2, 1986

Redaktör och ansvarig utgivare: docent Seth Erlandsson.

Nr 3, 1986

Redaktör och ansvarig utgivare: docent Seth Erlandsson.

Nr 4, 1986

Redaktör och ansvarig utgivare: Ingemar Furberg.

Nr 5, 1986

Redaktör och ansvarig utgivare: Ingemar Furberg.