Av: Seth Erlandsson | Nr 1-2, 1986 sida 1

Denna tidskrift går nu in på sin femtionde årgång. Fram t o m 1971 hette den »För biblisk tro», från och med nr 1/1972 »Biblicum – tidskrift för biblisk tro och forskning». Vi börjar nu den femtonde årgången med namnet Biblicum, glada över att många alltjämt frågar efter biblisk tro och forskning och är ivriga läsare och understödjare av Biblicum. De senaste månaderna har vi märkt ett ökat stöd, vilket är mycket uppmuntrande och för vilket vi varmt tackar. [0]

Uppgifterna för dem som vill slå vakt om biblisk tro är så många och stora och vår förmåga så liten, att man ibland nästan blir paralyserad. Det känns ibland orimligt att både få tid till ett gigantiskt bibelöversättningsarbete och till en bibelforskning, som förenas med biblisk undervisning och själavård. Red hoppas för sin del att bibelöversättningsarbetet efter hand mer och mer kan tas över av andra medarbetare, så att inte bibelforskningen och produktionen av bibeltrogen undervisning i tal och skrift blir lidande. [1]

Glöm inte att gratis rekvirera provnummer i Ert arbete på att nå ut med Biblicums undervisning och vinna nya prenumeranter! Den nedrivande bibelkritiken skördar många offer, inte minst bland studerande och teologer. Många som förbereder sig till tjänst som pastorer eller lärare får genom bibelkritiken en felaktig syn på Bibeln och dess innehåll och blir så till skada för Guds rike och dess mission. Därför behövs Biblicum mer och mer och dess arbete behöver förstärkas. Låt oss under detta jubileumsår tillsammans ta förnyade tag i arbetet för biblisk tro och forskning. [2]

Till sist: Glöm inte att förnya Er egen prenumeration i tid, sa att vi slipper skicka ut påminnelsebrev! Och tack alla Ni som redan skickat in prenumerationsavgiften. [3]