Av: Ola Österbacka | Nr 1-2, 1986 sida 2

Till fysikens grundlagar hör lagarna inom termodynamiken. Den första lagen säger att energi inte kan skapas eller försvinna, utan den kan endast övergå från en form till en annan. Den lagen kallas vanligen energiprincipen. [0]

Termodynamikens andra lag säger att den mängd energi som kan användas blir allt mindre och mindre. Detta gäller i ett slutet system, där man inte kan tillföra energi utifrån. Man kan också säga att allt är på väg mot större oordning. Om vi till exempel har två glas vatten, det ena med varmt och det andra med kallt, och häller samman dem, blir resultatet ljumt vatten. Hur skall vi kunna få varmt och kallt vatten igen? Endast genom att tillföra ny energi, t ex genom att sätta en kastrull på spisen och värma vattnet. [1]

Nu sker samma sak i universum. Solen strålar varje dag ut ofantliga mängder energi, och det mesta försvinner ut i rymden. Det samma sker med miljoner andra solar. En utjämning av universums kraftresurser är alltså på gång, och den processen är oomvändbar. [2]

Vi har här exempel på naturlagar som stöder den bibliska skapelseläran, eftersom de talar för att skapelsen en gång haft mycket högre nivå än den har i dag. [3]

(Österbacka, Hoppets bekännelse, sid 50.)