Av: Red. | Nr 3, 1986 sida 45

Detta nummer har många »utblickar» över samtiden. Mycket har hänt den sista tiden som blottar människors tomhet, famlande och brist på vägledning. Vi behöver bli varse vad som händer runt omkring oss för att förstå hur angeläget det är med biblisk tro och ett spridande av Guds rena evangelium. Kan vi se den stora, andliga nöden och höra Herrens uppmaning »Gå ut med evangelium», »bli mina vittnen», och sedan ändå behålla våra himmelska skatter för oss själva? [0]

När vi blickar ut över samtiden, klagar t.o.m. världsliga tidningar över en kyrka som sätter Bibeln på undantag, över »kristna» morgonandakter som inte har mer att komma med än ett politiskt parti. En skribent skriver: »Kyrkans budskap, så som jag känner från radions andakter, är ett välvilligt pladder och joller. Morgongymnastiken förmedlar inte sällan en starkare insikt om att allt kött kommer att bli hö, alldeles oavsett hur många bålrullningar detta kött utför i gryningen.» Mitt i prick, så illa är det för det mesta. [1]

Mot denna bakgrund blir det än angelägnare med Biblicums uppgift, att tränga in i den heliga Skrift, att uppfyllas av Guds undervisning och i glädje över Guds evangelium inte kunna tiga utan ivrigt gå ut med detta sanna ljus. Inför vår tids andliga mörker får vi inte gömma undan det sanna ljuset eller dölja det under skäppan. Därför behöver vi också, jämte en rätt teologi, bibelenlig undervisning om de kristnas uppdrag att gå ut med evangelium, att vittna om Kristus. »Och detta är vittnesbördet: Gud har skänkt oss evigt liv, och det livet finns i hans Son. Den som har Sonen, han har livet. Den som inte har Guds Son, han har inte heller livet» (1 Joh 5:11-12). [2]