Kyrkopostilla

| Nr 2, 1987 sida 80

Martin Luther, Kyrkopostilla, förklaringar över de årliga sön- och högtidsdagarnas evangelier, två band. Artos bok förlag, Industrivägen 17, 931 33 Skellefteå. [0]

Ett utomordentligt och efterlängtat initiativ som hälsas med glädje och tacksamhet av alla lutherska bekännare i landet. Med ekonomiskt stöd från Statens Kulturråd har på enskilt initiativ Luthers kyrkopostilla med varsam hand och nödvändig språklig revidering på nytt givits ut av trycket. Vad denna postilla har betytt för människor, inte minst i lutherläsarbygder i Sverige, vet bara Gud. Luthers kyrkopostilla behöver och kan inte recenseras. Det andliga djupet och värdet av den kan bara förstås genom trofast, ivrigt studium för egen vägledning och uppbyggelse. [1]

Det är en dyrbar skatt vårt folk fått tillbaka. Och vilket enastående lågt pris för två så vackra böcker. Tänk om dessa predikningar på nytt finge bli till samma välsignelse som när de förra gången gavs ut, i början på seklet. [2]

Köp och läs och tacka Gud! [3]