Nr 1, 1987

Redaktör och ansvarig utgivare: Ingemar Furberg.

 

Nr 2, 1987

Redaktör och ansvarig utgivare: Ingemar Furberg.

 

Nr 3, 1987

Redaktör och ansvarig utgivare: Ingemar Furberg.

 

Nr 4, 1987

Redaktör och ansvarig utgivare: Ingemar Furberg.