| Nr 3, 1987 sida 81

Med detta nummer av tidskriften Biblicum vill vi säga ett mycket varmt tack till en av våra trofasta medarbetare under många år. Det är Paul Waljö, som nu flyttar från Uppsala till södra Sverige och därför lämnar ifrån sig huvudansvaret för kassettarkivet. [0]

Paul Waljö har under en följd av år byggt upp och utvecklat kassettarkivet till ett av Biblicums viktigaste och effektivaste instrument. När Paul Waljö nu lämnar över kassettarkivet till andra, så är det en helt unik insats han avslutar. Vi tackar honom mycket varmt från Biblicum och från den stora lyssnarkretsen för ett föredömligt och trofast arbete. Han kommer att fortsätta arbetet med inläsningar av bibelöversättningen. [1]

Med Guds hjälp vill vi föra kassettarkivets arbete vidare i samma anda som tidigare och hänvisar läsarna till vår stora katalog över gjorda inspelningar. [2]

Med glädje överlämnar vi ett nytt nummer av tidskriften till läsekretsen och önskar Guds välsignelse. [3]

Tack för det fortsatta stödet och all uppmuntran! [4]