| Nr 4, 1987 sida 123

Årgång 1987 av tidskriften Biblicum fullbordas med detta nummer. Det har varit ett år då bibelöversättningsarbetet har prioriterats och förts långt fram genom att flera bibelböcker kunnat presenteras i en ny, modern språkdräkt. [0]

En ny samling översättningar av nytestamentliga böcker publiceras just i dagarna genom vår samarbetspartner Stiftelsen Bibeltrogen Bibelöversättning (SBB). [1]

Arbetet har kunnat genomföras därför att läsekretsen ivrigt har tagit del i arbetet genom synpunkter, frågor och förslag i referentarbetet. Detta sätt att arbeta med läsarnas hjälp är stimulerande för oss i Biblicum och en ovärderlig källa till nya uppslag och läsningar. Vi är beroende av Ert stöd för att det skall bli en verklig folkbibel, hela svenska folkets Bibel, översatt i omutlig trohet mot texten. [2]

Tack för denna hjälp! Låt oss få fortsätta så även under 1988! Och tack för all uppmuntran vi får, inte minst genom brev och rikliga gåvor till arbetet. Vi lägger översättningsarbetet och vår läsekrets i Herrens händer genom tacksamma förböner. [3]

Om Gud vill, kommer vår tidskrift ut 1988, liksom 1987. Vi planerar att publicera ännu fler provöversättningar nästa år, vid sidan av andra teologiska artiklar. [4]

Tidskriften Biblicum har efter många år blivit ett begrepp i den teologiska världen, och vi har fått en mycket stabil och trofast läsekrets och många understödjare. [5]

Med detta nummer av tidskriften riktar vi ett särskilt varmt tack till fru Brita Hedegård, som nu efter många år lämnar posten som tidskriftens kassör och föreståndare för expeditionen, när hon nu flyttat från Uppsala till Mariefred. [6]

Under många år gav teol dr David Hedegård, tillsammans med sin maka Brita, ut tidskriften, som senare blev Biblicums teologiska magasin. Vi är många som kan vittna om vad deras osjälviska arbete betytt för bibeltrogna kristna här i landet. I många år, efter sin makes död, har Brita Hedegård fortsatt detta arbete tillsammans med oss som då fick ta över tidskriften. Vi tackar Gud för dessa trofasta makars kunniga och osjälviska arbete och önskar Brita Hedegård ännu många år av hälsa och att ett fortsatt arbete med tidskriften – deras livsverk – skall få fortsätta att tjäna till hjälp och vägledning för många i bibelstudiet. [7]

– – – [8]

BIBLICUM [9]

  • vill sätta Gud och hans ord i centrum [10]
  • arbetar med Bibelns rätta översättning och tolkning [11]
  • hävdar att Skriften allena skall avgöra vad som är biblisk kristendom. [12]