Inlägg av Ola Österbacka

1120 of 41 items

Biblicum får verksamhetsledare

by Ola Österbacka

Stiftelsen Biblicums styrelse kunde vid sitt sammanträde den 25 april 2018 notera ett glädjande besked: Ingvar Adriansson svarade ja på en kallelse till verksamhetsledare på deltid. Han anställs från 1 maj på en 20 % tjänst, i första hand för administration av stiftelsens verksamhet. Redan tidigare har han nedlagt en stor arbetsmängd för bokförlaget. Verksamhetsledaren […]

Stiftelsen Biblicum höll sitt första möte

by Ola Österbacka

Den 7 mars höll styrelsen för Stiftelsen Biblicum sitt första möte för år 2018. Enligt stadgarna ska varje ledamot årligen avlägga en bekännelse till Skriften, vilket skedde så att alla läste upp sina bekännelser. Samtliga publiceras här. Övriga ärenden var stiftelsens fondförvaltning, frågan om föreståndare för Biblicum, översättning och utgivning av Walthers föreläsningar om den […]

Biblicum nr 1/2018 kan laddas ner

by Ola Österbacka

Nu finns det första numret för 2018 av tidskriften Biblicum att ladda ner. Alla nummer från de senaste 17 åren finns här. Ur innehållet: Medborgarskap i himlen Profetian om Koresh Noas fortsatta historia Första tavlans bud Reformationen under hot Utblick över samtiden (ny kyrkohandbok för Svenska kyrkan, ett tredje kön) Litteratur (Anders Gärdeborns kommentar till […]

Inspelningar från Biblicumdagarna 20-21 januari 2018

by Ola Österbacka

Inspelningar från Biblicumdagarna har lagts ut som ljudfiler och delvis med video och text. Seth Erlandsson: Varför reformation? (mp3 och video) Ola Österbacka: Med svansarna hopbundna – romare och svärmare då och nu (mp3 och pdf) Seth Erlandsson: Sammanblandningen av lag och evangelium (mp3 och video) Peter Öman: 95 teser för 21:a århundradet (mp3)

Biblicumdagar i Vännäs och Umeå

by Ola Österbacka

Den 20–21 januari 2018 ordnar Stiftelsen Biblicum en serie föredrag i Västerbotten. På lördag hålls föredragen på lägergården Fridhem i Vännäs och på söndagen i LBK-församlingens lokal på Dunkersgatan 5 i Umeå. Detaljprogram finns här.

Biblicum nr 4/2017 som pdf

by Ola Österbacka

Nr 4 av tidskriften Biblicum torde ha nått prenumeranterna och finns nu tillgänglig som pdf. Ur innehållet: Redaktionellt Bokstavlig eller andlig tolkning, del II. Siegbert W Becker Lärorika artiklar om Bibeln och bibeltolkning. SE Simeon i templet (Luk 2:25–35). Egil Edvardsen Utblick över samtiden Litteratur (recension av Gärdeborn: Mästerdirigentens verk) Länk till pdf-utgåvor finns här. […]

Äldre nummer av tidskriften

by Ola Österbacka

Nu är arbetet med att införa äldre nummer av tidskriften Biblicum så gott som slutfört. Några undantag bör nämnas: Särtryck av småskrifter är inte införda. Noterna saknas i stor utsträckning. Arbetet med noterna fortsätter. Eftersom flera personer deltagit i arbetet finns en viss variation i det tekniska utförandet. Det kommer att i någon mån åtgärdas. […]

Inspelningar från reformationens 500-årsjubileum

by Ola Österbacka

Inspelningar från reformationsjubileet i Ljungby den 3 november 2017 finns som separata inspelningar (video- och ljudfiler) och nås på följande länkar : Inledning av Ingvar Adriansson och psalmsång: Vår Gud är oss en väldig borg Andreas Drechsler: Här står jag … Lars Borgström: Om en kristen människas frihet Seth Erlandsson: Rättfärdiggörelsen – är Bibeln oklar?

Biblicum nr 3/2017

by Ola Österbacka

Nr 3/2017 av Biblicum har utkommit och bör ha nått prenumeranterna. Ur innehållet: Bibelns skapelseberättelse och den babyloniska Bokstavlig eller andlig tolkning Jesu översteprästerliga förbön, sista delen Guds hand, rygg och ansikte Inför lutherjubileet; frågor och svar; utblick över samtiden Litteratur (Anders Gärdeborn: Den avslutande timmen; Matti Väisänen: Dopet, tron och frälsningen) Numret kan laddas […]