Inlägg med etikett ’tidskriften’

1120 of 22 items

Biblicum nr 1/2019 som pdf

by Ola Österbacka

Tidskriftens första nummer för 2019 är nu tillgänglig som pdf. Ur innehållet:  • Fem punkter om Bibelns rikedom • Skillnaden mellan lag och evangelium • ”Jag har inte kommit av mig själv” • ”Hör, alla ni som törstar!” • Luther och bilderna • Utblick över samtiden, bl a: Har det funnits en kvinnlig apostel? • […]

Biblicum nr 1/2018 kan laddas ner

by Ola Österbacka

Nu finns det första numret för 2018 av tidskriften Biblicum att ladda ner. Alla nummer från de senaste 17 åren finns här. Ur innehållet: Medborgarskap i himlen Profetian om Koresh Noas fortsatta historia Första tavlans bud Reformationen under hot Utblick över samtiden (ny kyrkohandbok för Svenska kyrkan, ett tredje kön) Litteratur (Anders Gärdeborns kommentar till […]

Äldre nummer av tidskriften

by Ola Österbacka

Nu är arbetet med att införa äldre nummer av tidskriften Biblicum så gott som slutfört. Några undantag bör nämnas: Särtryck av småskrifter är inte införda. Noterna saknas i stor utsträckning. Arbetet med noterna fortsätter. Eftersom flera personer deltagit i arbetet finns en viss variation i det tekniska utförandet. Det kommer att i någon mån åtgärdas. […]

Biblicum nr 1/2017 som pdf

by Ola Österbacka

Det första numret för 2017 av tidskriften Biblicum finns nu att ladda ner som pdf. Årgången kommer delvis att präglas av lutherjubileet, även om det viktigaste syftet, en grundlig och bibeltrogen bibelundervisning, är i centrum. Kom ihåg att förnya din prenumeration på papperstidningen! Detta första nummer innehåller en presentation av en ny bok om Luthers nyupptäckt av […]

Biblicum nr 3/2016 som pdf

by Ola Österbacka

Nr 3/2016 av tidskriften Biblicum har nu publicerats som nedladdningsbar pdf. Ur innehållet: Luthers reformatoriska genombrott, Lars Borgström Skiljemuren är riven – Ef 2:11–18, Stefan Hedkvist Vem har rätt – Gud eller bibelkritikerna? Seth Erlandsson Var ägde det rum? Seth Erlandsson Frågor svar Bibelarkeologi, Seth Erlandsson Utblick över samtiden Litteratur: Mats G Larsson: Paulus förvanskaren; […]

Nr 2/2016 av tidskriften Biblicum

by Ola Österbacka

Nu finns nr 2/2016 av tidskriften att ladda ner som pdf. Numret innehåller bland annat: Jakten på liv i rymden, red. Den stora upptäckten. Del 2 av Stefan Sjöqvists granskning av Birgitta och Ulf Ekmans bok. Walthers syn på pietismen, Lars Borgström Djävulens frestelser, Ola Österbacka Utblick över samtiden: Föreslagen ny kyrkohandbok håller inte måttet; […]

Biblicum nr 1/2016

by Ola Österbacka

Nu finns nr 1/2016 att ladda ner som pdf. Numret innehåller bl.a. Redaktören: Himmelska fridens torg Liknelsen om såningsmannen i Luk 8:4-15, av Egil Edvardsen Det sanna Sions enastående härlighet (Jes 54:11-17), av Seth Erlandsson Den stora upptäckten, granskning av Ulf och Birgitta Ekmans bok, av Stefan Sjöqvist Synd och nåd, av Seth Erlandsson Frågor och […]

Biblicum nr 4/2015

by Ola Österbacka

Nu finns nr 4/2015 att ladda ner som pdf. Numret innehåller bl.a. Svenska Folkbibeln 2015, en presentation av huvudöversättaren Seth Erlandsson Romarbrevet, del XII, av Egil Edvardsen Ondskans raseri mot Guds ordning, av Stefan Sjöqvist Utblick över samtiden: Kyrkans kris har bara börjat Litteratur: Det judiska folket, evangeliet och löftena; diskussion om S Erlandssons recension av […]

Biblicum nr 3/2015

by Ola Österbacka

Nr 3/2015 av tidskriften Biblicum finns nu att ladda ner. Numret innehåller bland annat följande: Romarbrevet – del XI. Egil Edvardsen När man anklagar Gud för det onda. Tor Jakob Welde Utblick över samtiden Tidigt fynd av hebreisk text Allting flyter i Sverige Dinosaurier i Alaska Ett kolossalt bevis för skapelsen och syndafloden Litteratur Det […]

Biblicum nr 2/2015

by Ola Österbacka

Nu finns nr 2/2015 av tidskriften Biblicum att ladda ner. Numret innehåller bl.a. Alvar Svenson in memoriam Romarbrevet – del X Vad är kristendom? Varför styckas Jesajaboken sönder? Vad menas med bibelkritik? Utblickar från Finland och Norge Litteratur