Inlägg med etikett ’tidskriften’

1120 of 20 items

Äldre nummer av tidskriften

by Ola Österbacka

Nu är arbetet med att införa äldre nummer av tidskriften Biblicum så gott som slutfört. Några undantag bör nämnas: Särtryck av småskrifter är inte införda. Noterna saknas i stor utsträckning. Arbetet med noterna fortsätter. Eftersom flera personer deltagit i arbetet finns en viss variation i det tekniska utförandet. Det kommer att i någon mån åtgärdas. […]

Biblicum nr 1/2017 som pdf

by Ola Österbacka

Det första numret för 2017 av tidskriften Biblicum finns nu att ladda ner som pdf. Årgången kommer delvis att präglas av lutherjubileet, även om det viktigaste syftet, en grundlig och bibeltrogen bibelundervisning, är i centrum. Kom ihåg att förnya din prenumeration på papperstidningen! Detta första nummer innehåller en presentation av en ny bok om Luthers nyupptäckt av […]

Biblicum nr 3/2016 som pdf

by Ola Österbacka

Nr 3/2016 av tidskriften Biblicum har nu publicerats som nedladdningsbar pdf. Ur innehållet: Luthers reformatoriska genombrott, Lars Borgström Skiljemuren är riven – Ef 2:11–18, Stefan Hedkvist Vem har rätt – Gud eller bibelkritikerna? Seth Erlandsson Var ägde det rum? Seth Erlandsson Frågor svar Bibelarkeologi, Seth Erlandsson Utblick över samtiden Litteratur: Mats G Larsson: Paulus förvanskaren; […]

Nr 2/2016 av tidskriften Biblicum

by Ola Österbacka

Nu finns nr 2/2016 av tidskriften att ladda ner som pdf. Numret innehåller bland annat: Jakten på liv i rymden, red. Den stora upptäckten. Del 2 av Stefan Sjöqvists granskning av Birgitta och Ulf Ekmans bok. Walthers syn på pietismen, Lars Borgström Djävulens frestelser, Ola Österbacka Utblick över samtiden: Föreslagen ny kyrkohandbok håller inte måttet; […]

Biblicum nr 1/2016

by Ola Österbacka

Nu finns nr 1/2016 att ladda ner som pdf. Numret innehåller bl.a. Redaktören: Himmelska fridens torg Liknelsen om såningsmannen i Luk 8:4-15, av Egil Edvardsen Det sanna Sions enastående härlighet (Jes 54:11-17), av Seth Erlandsson Den stora upptäckten, granskning av Ulf och Birgitta Ekmans bok, av Stefan Sjöqvist Synd och nåd, av Seth Erlandsson Frågor och […]

Biblicum nr 4/2015

by Ola Österbacka

Nu finns nr 4/2015 att ladda ner som pdf. Numret innehåller bl.a. Svenska Folkbibeln 2015, en presentation av huvudöversättaren Seth Erlandsson Romarbrevet, del XII, av Egil Edvardsen Ondskans raseri mot Guds ordning, av Stefan Sjöqvist Utblick över samtiden: Kyrkans kris har bara börjat Litteratur: Det judiska folket, evangeliet och löftena; diskussion om S Erlandssons recension av […]

Biblicum nr 3/2015

by Ola Österbacka

Nr 3/2015 av tidskriften Biblicum finns nu att ladda ner. Numret innehåller bland annat följande: Romarbrevet – del XI. Egil Edvardsen När man anklagar Gud för det onda. Tor Jakob Welde Utblick över samtiden Tidigt fynd av hebreisk text Allting flyter i Sverige Dinosaurier i Alaska Ett kolossalt bevis för skapelsen och syndafloden Litteratur Det […]

Biblicum nr 2/2015

by Ola Österbacka

Nu finns nr 2/2015 av tidskriften Biblicum att ladda ner. Numret innehåller bl.a. Alvar Svenson in memoriam Romarbrevet – del X Vad är kristendom? Varför styckas Jesajaboken sönder? Vad menas med bibelkritik? Utblickar från Finland och Norge Litteratur

Biblicum nr 1/2015

by Ola Österbacka

Tidskriftens första nummer 2015 finns nu att ladda ner som pdf på sidan Nyare nummer som pdf. I numret ingår en av ledamöternas bekännelse till Guds ord, något som varje ledamot enligt Stiftelsens stadgar ska framföra muntligt och skriftligt varje år. Ämnen som behandlas är vidare Bibelns grundtext Romarbrevet, del IX ”Inte utstuderade myter” Vem var […]

Biblicum nr 4/2014

by Ola Österbacka

Det sista numret för 2014 har nu publicerats i pdf-form. Det innehåller bland annat Jesajas och Mikas Messiasprofetior Utdrag ur den nya boken Bibeln – myt eller sanning? Romarbrevet – del VIII Jesajas rika undervisning – utdrag ur den nyutkomna unika Jesajakommentaren av Seth Erlandsson Den dubbla utgången Om Folkbibeln 2014 (Nya testamentet och Psaltaren, som […]